Bewindvoering, mentorschap of curatele?


Intake

Zodra het eerste contact met mijn bureau PUUR Bewindvoering is gelegd stuur ik aan op een intakegesprek bij jou thuis. Daarin maak ik duidelijk wat mijn verwachtingen zijn, maar ook wat jij als cliënt van mij kunt verwachten. Pas als wij na een eerste gesprek allebei achter de samenwerking staan volgt er een plan van aanpak.


Rechter

Op basis van de intake kunnen we besluiten dat ik jouw beschermingsbewind ga voeren, ik jouw mentor of curator word. Hiervoor moeten we eerst samen een verzoek indienen bij een rechter. Dat doen we door ter plekke een verzoekschrift in te vullen. Samen met een aantal benodigde stukken - zoals een kopie van je identiteitskaart of paspoort, eventuele medische onderbouwing en plan van aanpak – sturen we het op naar de rechtbank. Het duurt een aantal weken voordat de rechter vervolgens uitspraak doet. De rechter geeft goedkeuring door middel van het uitdelen van een beschikking. Zodra die binnen is start ik met het beheren van jou budget.


Consequenties

Een verwachting die ik aan jou stel is dat je alle post en bankafschriften laat controleren door PUUR Bewindvoering. Tegelijkertijd geef ik jou inzicht in jouw bankzaken zodat jij kunt controleren of ik je geld ook daadwerkelijk op de afgesproken manier beheer.


Tarieven

De kosten die een bewindvoerder in rekening mag brengen in 2019 worden bepaald door het Ministerie van Veiligheid en Justitie en zijn als volgt:

Eenpersoonshuishouden € 116,26 per maand (incl. 21% BTW)
Echtparen/economische eenheden € 139,55 per maand (incl. 21% BTW)*
Eenpersoonshuishouden met schulden € 150,44 per maand (incl. 21% BTW)
Echtparen/economische eenheden met schulden € 180,50 per maand (incl. 21% BTW)*

Eenmalig worden er intakekosten in rekening gebracht:

Eenpersoonshuishouden € 657,03 (incl. 21% BTW)
Echtparen/economische eenheden € 787,71 (incl. 21% BTW)*

Wanneer je een minimum inkomen hebt, vergoedt de gemeente mogelijk de kosten voor bewindvoering middels ‘bijzondere bijstand’. PUUR Bewindvoering vraagt deze bijstand aan, waardoor er geen extra financiële lasten zijn.

Wil je meer weten omtrent de eventuele kosten in jouw situatie? Neem dan contact met mij op.

* Echtparen en economische eenheden hoeven geen dubbele kosten bewindvoering te betalen, maar een opslag van 20%.