Curatele

De meest vergaande beschermingsmaatregel is ‘Curatele’. Met deze maatregel, die door een rechter wordt toegewezen, wordt de betrokkene handelingsonbekwaam en verliest het gezag over minderjarige kinderen. Deze maatregel is er om iemand te beschermen die (tijdelijk) niet goed voor zijn geldzaken, bezit en persoonlijke zaken kan zorgen.

In deze situaties kan PUUR optreden als Curator.

Tarieven Curatele

Al onze tarieven zijn inclusief 21% BTW.
De kosten die een curator in rekening mag brengen in 2023 worden bepaald door
het Ministerie van Veiligheid en Justitie en zijn als volgt:

Eenmalig worden er intakekosten in rekening gebracht:

Wanneer je een minimum inkomen hebt, vergoedt de gemeente mogelijk de kosten voor curatele middels ‘bijzondere bijstand’. PUUR Bewindvoering vraagt deze bijstand aan, waardoor er geen extra financiële lasten zijn.

Echtparen en economische eenheden hoeven geen dubbele kosten te betalen, maar een opslag van 20%